சோ ராமசாமியைப் பற்றி கூறுகின்றார் இல்லாதவர்களைப் புகழ்வதும் வழக்கம் – Cho Remarked I’m just Thermometer (வீடியோ)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY