நாம் விரும்பாமலேயே சில வேளைகளில் எமது உயிர் பிரிகின்றது. அவன் நினைத்தான் செய்கின்றான். யார் கேட்க முடியும்? You mean waste land?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY